PROJECTEN Product-range / Projecten / Linoleum / Granette 2.5 PUR

Specificaties

Linoleumvloer
Made of 98% organic and 80% renewable materials
Up to 40% recycled content
Product is gertificeerd door veel eco-labels, onder andere Blue Angel

Select a color

Granette

Technische beschrijving